dr Joanna Kozłowska

 

 

Koordynator ds. praktyk studenckich
adiunkt

e-mail: jm.kozlowska@uw.edu.pl
pok. 316

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister politologii, 2000
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 2008
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
Uniwersytet Jagielloński

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Studium Pedagogiczne (2003), Uniwersytet Jagielloński

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

X 1999-I 2000 stypendium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim
X 2001-VI 2002 stypendium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim

CZŁONKOSTWO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Sekretarz redakcji czasopisma „Studia Interkulturowe”

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • przemiany religijne i polityczno-ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków
 • historia krajów nadbałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem Litwy
 • stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. “Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów”, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku, 2004 . Referat: ” Mnieszości narodowościowe na Wileńszczyźnie w świetle raportów Armii Krajowej, znalezionych w kościele Bernardynów w Wilnie”.
 2. “Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, religijno-kulturowym i językowym”, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2009.Referat: “Konflikt w parafiach polsko-litewskich guberni wileńskiej na początku XX wieku. Szkic zagadnienia”.
 3. “Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej”, Uniwersytet Warszawski, 2011. Referat: ” Ultimatum wobec Litwy w 1938 roku w świetle polskiej prasy tamtego okresu”.
 4. “Polski wschód: konteksty, analizy, interpretacje”, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2013. Referat: “Ignacy Domeyko i jego związki z Wileńszczyzną”.
 5. “Europa Środkowo-Wschodnia: historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe”, Warszawa 27-28 czerwca 2014. Referat: Ententa Bałtycka wobec sytuacji politycznej w Europie w latach 1936-1938″.
 6. “Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, Olsztyn 13-14 września 2014. Referat: “Idea narodowa na Litwie (Lietuvių Tautininkų Sąjunga) a polityka zagraniczna Litwy w okresie międzywojennym”.
 7. “Przestrzeń w kulturze współczesnej”, Bydgoszcz 27-28 maja 2015. Referat: “Wilno w przestrzeni pamięci litewskiej i polskiej na podstawie artykułów prasowych od            początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej”.
 8. “Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach”, Olsztyn 17-18 września 2015. Referat: ” Pogranicze polsko-litewskie w województwie wileńskim w latach 1920-1939″.
 9. I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej “25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową 1939-1945. Ludzie, instytucje, wydarzenia”, Toruń 12-13 listopada 2015. Referat: “Okręg Wileński Armii Krajowej w 1943 r. na podstawie raportów polskiego podziemia”
 10. “Values in Literature and Art III”, Brno 30-31 sierpnia 2016. Referat: “Obraz wielokulturowego Wilna w okresie międzywojennym w dyskursie polskim poprzez działalność Uniwersytetu Stefana Batorego”
 11. “Cichociemni. Historie bohaterów”, Toruń 9 listopada 2016. Referat: “Działalność cichociemnych na Wileńszczyźnie w latach 1942-1944”

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ