Projekty naukowe

Projekty naukowe

W Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone są badania z zakresu kultury, historii, języka i literatury krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co jest popularyzowane w licznych publikacjach naukowych. Wśród publikacji powstających w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej jest wiele prac, związanych z regionem Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim wykład koncepcji regionu zawarty w monografii J. Koźbiała, Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2012).

W 2013 roku wyszły cztery monografie związane z obszarem kulturowym Słowiańszczyzny Wschodniej: polsko-ukraińskim (J. Getka, Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII w.), Warszawa 2013), białoruskim (A. Moskwin, Kształtowanie się i rozwój Białoruskiego Teatru Narodowego: 1920-1930, Warszawa 20013) i rosyjskim (E. Janczuk, Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, 2013; R. Boroch, W stronę semiotyzacji antropologii literatury Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa, 2013) i jedna dotycząca problemów teoretycznych z zakresu kultury (R. Boroch, Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna, 2013).
W latach wcześniejszych pojawiły się inne, ważne pionierskie prace z historii Białorusi, historii języka i kultury Ukrainy czy stosunków kulturalnych polsko rosyjskich (J. Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956, Warszawa 2011; J. Getka, Język „Nauk Parafialnych” (1794) – ukraiński wariant prostej mowy końca XVIII wieku, Warszawa 2012, A. Moskwin, Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej, końca XIX początku XX wieku, Warszawa 2007,),

W przygotowaniu są również inne monografie o charakterze literaturoznawczym, dotyczące literatury rosyjskiej i polsko-rosyjskich stosunków literacko-kulturowych, kulturoznawczym z zakresu kinematografii, językoznawczo-kulturoznawczym o charakterze komparatystycznym rosyjsko-angielskim oraz kulturoznawcze z zakresu teorii kultury.

Wyniki prac badawczych prezentowane są m.in. na corocznych międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez jednostkę, na konferencjach organizowanych przez polskie i zagraniczne placówki naukowe oraz w postaci artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych oraz odrębnych rozprawach  w językach polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, niemieckim i angielskim, zamieszczanych na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych.

Katedra prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Wśród przedsięwzięć wydawniczych Katedry można wymienić czasopisma „Recepcja-Transer-Przekład” i „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” pod red. J. Koźbiała czy serię Druga Europa, w ramach której ukazują się monografie związane z tematyką kulturoznawczą, historyczną, literaturoznawczą i językoznawczą regionu.

Działalność naukowa pracowników Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej ma wpływ na kształtowanie programów nauczania – w oparciu o nią powstaje program wykładów monograficznych oferowanych w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

O randze osiągnięć naukowych Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej świadczą liczne nagrody za osiągnięcia naukowo-badawcze, otrzymane granty na prowadzone badania naukowe,  liczne zaproszenia na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, udział w pracy organizacji i stowarzyszeń: Stowarzyszenia Studiów Ibero–Slawistycznych CompaRes, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Association of Adaptation Studies– AAS. De Montfort University, Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Towarzystwa „Progressives Netzwerk Polen-Deutschland 2020″.

Aktualne projekty naukowe

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Projekty BST

Projekty DSM

Projekty studenckie

Zakończone projekty naukowe

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Projekty BST

Projekty DSM

Projekty studenckie