Konferencje

Konferencje

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Katedra Studiów Interkulturowych

Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Instytut Słowacki w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

 

SŁOWACJA W CZECHOSŁOWACJI 1918-1992:

ASPEKTY POLITYCZNE, EKONOMICZNE I KULTUROWE

Warszawa, 6-7 grudnia 2018

 

W październiku 2018 roku mija 100 lat od utworzenia wspólnego państwa Czechów i Słowaków – projektu, który zakończył się podziałem państwa w roku 1992, jednakże stanowił przełomowy etap w rozwoju słowackiego narodu. Czechosłowacja miała być w założeniu realizacją słowackich dążeń państwowotwórczych, realizowanych wspólnie z narodem czeskim. Pomimo iż początkowo, w latach międzywojennych, oficjalna doktryna państwa uznawała Słowaków za część narodu czechosłowackiego, język słowacki faktycznie uzyskał rangę urzędową (obok czeskiego), a w nowym państwie zaistniały warunki do swobodnego rozwoju słowackiej kultury i życia politycznego. Status Słowacji w okresie istnienia państwa czechosłowackiego kilkakrotnie ulegał zmianom. W 1938 roku Słowacja uzyskała autonomię, w latach 1939-1945 funkcjonowała jako odrębne państwo, w roku 1944 powstańcy słowaccy zgłosili akces do Czechosłowacji, natomiast w okresie komunistycznym – pomimo nadania Słowacji odrębnych organów narodowych – przywrócono z kolei centralistyczny sposób sprawowania władzy, który niejako wbrew federalizacji państwa w 1968 roku utrzymał się de facto w okresie normalizacji. W warunkach demokratycznych, po 1989 roku, ponownie odezwały się narodowe aspiracje Słowaków, a w 1992 roku nastąpił pokojowy proces podziału wspólnego państwa.

Podczas konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się doświadczeniom Słowaków związanym z funkcjonowaniem w państwie czechosłowackim w ciągu ponad 70 lat jego istnienia: ich oczekiwaniom i nadziejom, ich konfrontacji z rzeczywistością. Pragniemy zastanowić się nad stopniem ich identyfikacji z państwem czechosłowackim, nad stosunkiem do tendencji decentralistycznych i centralistycznych, nad dążeniami emancypacyjnymi. Chodzi o ujęcia nie tylko historyczne, ekonomiczne i socjologiczne, lecz także o odbicia tych zjawisk w kulturze.

 

Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o odniesienie się do jednego z następujących zagadnień:

 

– stosunek słowackiego społeczeństwa do państwa czechosłowackiego,

– słowackie doświadczenia ze współżycia z narodem czeskim w jednym państwie,

– ekonomiczne aspekty funkcjonowania Słowacji w państwie czechosłowackim,

– odbicie wyżej wymienionych problemów w słowackiej nauce i kulturze (dyskurs akademicki w zakresie dyscyplin historycznych i humanistycznych, literatura, publicystyka, sztuki plastyczne, muzyka, architektura),

– kształtowanie się i instytucjonalizacja słowackiego życia kulturalnego we własnych ośrodkach miejskich (stowarzyszenia i fundacje, szkolnictwo, biblioteki, muzea, galerie sztuki, kina),

– rola Pragi w słowackim życiu intelektualnym i kulturalnym,

– wymiana intelektualna Słowaków i Czechów,

– międzywojenne i powojenne realizacje urbanistyczne i architektoniczne miast słowackich w perspektywie czechosłowackiej,

– współistnienie Czechów i Słowaków na międzynarodowych wystawach sztuki,

– fenomen Czechosłowackiej Nowej Fali,

– nieoficjalna scena artystyczna lat 70. i 80. XX wieku,

– kanon kultury słowackiej w latach 1918-1992,

– najdojrzalsze dzieła literackie i teatralne Słowaków z lat 1918-1992 – nowe spojrzenia.

 

Języki konferencji: polski, słowacki, czeski.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 30 września 2018 roku na adres: slowacja19182018@gmail.com.

Abstrakt (1500-2000 znaków) należy wysłać na ten sam adres do 30 października 2018 roku.

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

 

Przejazd i zakwaterowanie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

 

 

Komitet organizacyjny:

 

Adrián Kromka – dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie

Michał Burdziński – Muzeum Mazowieckie w Płocku

Grzegorz Gąsior – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

Andriej Moskwin – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

 

 

Miejsce obrad:

Instytut Słowacki w Warszawie

  1. Krzywe Koło 12/14a

 

 


ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

2018 Konferencja – Kultura i Rewolta

2017 KonferencjaWspółczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

2017 KonferencjaOd druku do Internetu. W 500. rocznicę wydania pierwszej książki Franciszka Skoryny