mgr Klaudia Soboń

 

 

doktorantka I roku | opiekun naukowy dr hab. Jerzy Grzybowski

e-mail: klaudia.sobon@student.uw.edu.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE

Licencjat kulturoznawstwa, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, 2015
2012 – 2015 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW;

Magister kulturoznawstwa, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, 2017
2015 – 2017 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW;

Doktorantka na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja literaturoznawstwo
2017 – obecnie; Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • mniejszości narodowe w Polsce, Białorusi, Litwie i Łotwie
  • stosunki polsko-białoruskie w XX-XXI wieku
  • historia i kultura krajów Europy Środkowo-Wschodniej

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ