mgr Ewa Tokarska

 

 

doktorantka VI roku | opiekun naukowy: dr hab. Jan Koźbiał, prof. UW

e-mail: ewatokarska@student.uw.edu.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE

Licencjat filologii słowiańskiej
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Magister kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, 2011
Katedra Interkulturowych Studiów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej,
Uniwersytet Warszawski

Doktorantka na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja literaturoznawstwo
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Mniejszości narodowe, etniczne i religijne terenów Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego
  • Kultura średniowieczna Słowiańszczyzny Południowej i Wschodniej

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ