Informacje dla doktorantów

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM)
 2. Stypendium doktoranckie, od roku akad. 2017/2018 przyznawane połowie roku.
 3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Więcej informacji: strona WLS > Doktoranci oraz Biuro Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW


STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW OD INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

 1. Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
 2. Stypendium START FNP
 3. Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW

Inne źródła: wyszukiwarka stypendiów www.mojestypendium.pl


FUNDUSZE NA BADANIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

1. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ

Działalność Statutowa Młodych (DSM) | dla doktorantów i młodych pracowników nauki do 35 roku życia.

Procedura > wkrótce 🙂

2. SAMORZĄD DOKTORANTÓW UW

Dotacja samorządu na działania naukowe z II filaru

3. BIURO OBSŁUGI BADAŃ UW

Mikrogranty Uniwersytetu Warszawskiego

4. RADA KONSULTACYJNA DS. STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO UW

Dotacja na projekty kół naukowych

Tworzenie kół naukowych


FUNDUSZE NA BADANIA OD INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

Narodowe Centrum Nauki | grant Preludium, stypendium Etiuda

Grantová Agentura České Republiki | dla mających partnerów w Czechach

Więcej wkrótce 🙂


NA CO MOŻNA WYDAĆ FUNDUSZE DSM I Z GRANTÓW?

 1. materiały biurowe (z wyłączeniem papieru do drukarek)
 2. papier do drukarki
 3. krajowa podróż służbowa | strona WLS > Sekcja finansowa > krajowa podróż służbowa
 4. zagraniczna podróż służbowa| strona WLS > Sekcja finansowa > zagraniczna podróż służbowa
 5. zakup literatury | strona WLS > Sekcja finansowa > zakupy i faktury / UWAGA! Książki są własnością WLS. Książka musi być zarejestrowana w Bibliotece WLS przed przyznaniem refundacji. Po czym zostaje wypożyczona doktorantowi lub doktorantce na potrzebny czas. Patrz: Pismo pani Prodziekan WLS ds. Finansowych
  1. Warto rozważyć wypożyczenie międzybiblioteczne > krajowe są darmowe, zagraniczne płatne.
  2. Warto rozważyć złożenie propozycji zamówienia na książki przez katalog biblioteczny, po zalogowaniu > link Zaproponuj do zbiorów. Od tego do którego księgozbioru zaproponujemy zakup (BUW lub Biblioteka WLS), zależy kto za książkę zapłaci: BUW czy Biblioteka WLS. Jeśli książka jest droga (powyżej 150 zł), to lepiej zaznaczyć, żeby kupił BUW.
 6. opłacanie zagranicznych wypożyczeń międzybibliotecznych | Jak korzystać > wypożyczalnie > wypożyczalnia międzybiblioteczna
 7. kupowanie karty do kserografu w BUW-ie
 8. Organizowanie konferencji

INSTYTUCJE PRZEDSTAWICIELSKIE DOKTORANTÓW

WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WLS | prezes WRD jest z urzędu przedstawicielem doktorantów w Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, obecnie jest to mgr Anna Siwirska (KB) a.siwirska@student.uw.edu.pl

SAMORZĄD DOKTORANTÓW UW

KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW (KRD) | federacja samorządów doktoranckich

RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW | organ doradczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


TRZEBA MIEĆ KONTO

Polska Bibliografia Naukowa | katalog, do którego wpisuje się wszystkie publikacje.

Obsługa Strumieni Finansowania| serwis do składania wniosków o stypendiach i granty NCN, MNiSW, NCBiR

WARTO MIEĆ KONTO

www.academia.edu

www.researchgate.com

www.mendely.com

www.orcid.com


SZABLON PREZENTACJI POWER POINT | szablon z logiem KSI i UW wersji polskiej i angielskiej

WIZYTÓWKI | wizytówki służbowe z logo UW

SZTUKA PROMOCJI NAUKI | poradnik prezentujący jak skutecznie promować wyniki swoich badań


WARTO CZYTAĆ, WARTO ŚLEDZIĆ

Obywatele Nauki | stowarzyszenie / think-tank zajmujący się polityką naukową w Polsce

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej | stowarzyszenie walczące o prawa dyscyplin humanistycznych w polityce naukowej w Polsce

PAUza Akademicka | tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie, ważne forum wymiany opinii o kondycji nauki w Polsce

Forum Akademickie | czasopismo, ważne forum wymiany opinii o kondycji nauki w Polsce

Warsztat badacza | blog Emanuela Kulczyckiego

Kriegspiel | blog, nauki, techniki, społeczeństwa

Piotr Stec | blog nauka i prawo

PAN naukowiec | blog o nauce ogólnie i humanistyce konkretnie, także z perspektywy PAN


PRACA W NAUCE

Polska Akademia Nauk

Baza Ogłoszeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego