Wykład „Język a tożsamość. Przypadek białoruski”

We wtorek 5.11. odbyło się spotkanie z przedstawicielami TV Biełsat na temat sytuacji językowej na Białorusi, przyczyn aktualnego stanu rzeczy i perspektyw rozwoju języka białoruskiego. Serdecznie dziękujemy Łukaszowi Byrskiemu, Indze Astraucowej i Hannie Aziemshy za czas, ważne informacje podane w bardzo ciekawej formie. Uczestnikom spotkania z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedry Białorutenistyki UW dziękujemy za zaangażowanie i dyskusję! Liczymy na kolejne takie spotkania!

 

 

 

 


Data publikacji: 04 November 2019