CEEPUS mobilność studentów i wykładowców

Do 15 czerwca 2018 r. trwa kwalifikacja na semestr zimowy 2018/2019.

Central European Exchange Program for University Studies jest programem wymiany akademickiej skierowanym do studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji na temat rekrutacji w zakładce Studenci > Mobilność studencka > Program CEEPUS


Data publikacji: 24 May 2018